ห้องเลขที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลการเลือกแผนการเรียนสถานะยื่นใบสมัคร
11นายกันต์พัฒนาประทีปกุลSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
12นายทยากรเพ็งพุกSMJPEMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
13นายธีรภัทรส้มจีนSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
14นายนภัสนันท์สุริยะพรมEMJPSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
15เด็กชายปุณณวิชสุนารัตน์SMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
16เด็กชายพงศธรสารีรูปSMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
17นายพรหมพิริยะโพธิ์ธัญญาSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
18นายวิชชญากรนาคงามSMJPEMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
19นายวีรภัทรชาติเม้นSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
110เด็กชายวีรภัทรทวีเดชยังไม่ได้สมัคร
111นายสรวิชญ์อินทร์อร่ามSMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
112นายณภัทรพัฒนพีชัยSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
113นางสาวขวัญพิชชาก๋อนสันSMJPEMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
114นางสาวณฑิราภาสุ์เลี่ยมมินพูลSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
115เด็กหญิงณัฐชยาแก้วสายตาEMSMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
116นางสาวดลพรชุ่มชูจันทร์SMPRE-CADETEMSPJP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
117นางสาวธัญชนกศิวกุลกำธรSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
118นางสาวธันยณัฐจันทร์เที่ยงSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
119เด็กหญิงน้ำเพชรวัฒนิศรJPEMSMPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
120นางสาวเบญญาภาพลอุทัยSMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
121นางสาวปนัสยาบุญประกอบSMPRE-CADETJPEMSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
122นางสาวปัณฑิตาแก้วสมบัติSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
123นางสาวมณิฐาศิวิลัยSMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
124นางสาวรวิภาเมี้ยนเจริญSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
125นางสาวสุรัสวดีดีนกSMEMJPPRE-CADETSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
126นางสาวอัญมณีเพชรศรีSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
127นางสาวเจนิสสาฟางเฟื่องฟูSMEMPRE-CADETJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
128เด็กหญิงกัญญาณัฐแทนหนูSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว
129เด็กหญิงอชิรญาเพียมะลังSMPRE-CADETEMJPSP ยืนยันการรับสมัครแล้ว